חזרה
|חומרי הדרכה וטפסים

הדרכת מוסדות חינוך

ע"פ חוזר מנכל כל הצוות החינוכי מחוייב לעבור הדרכה בנושא אלרגיות מזון. יש לתאם הדרכה לצוות החינוכי לפני תחילת שנת הלימודים.

הדרכה להורים לילד אלרגי למזון

כיצד להדריך את צוותי חינוך בנושא מניעה, זיהוי וטיפול בתגובה אלרגית. ההקלטה מיועדת להורים לילד אלרגי