טיפול בתגובה אלרגית

– הוצאות המזרק מהקופסא השקופה.

– הוצאת הנצרה הכחולה במשיכה כלפי מעלה.

– קירוב הקצה הכתום לחלק החיצוני של הירך.

– הצמדת החלק הכתום לירך בלחיצה עד לשמיעת הקליק.

-הוצאת המזרק ועיסוי אזור ההזרקה
-המחט אינה נראית לעין וגם לאחר ההזרקה.

-לאחר ההזרקה יש לדאוג שהילד/ה נמצא בישיבה או שכיבה בלבד.

-מזעיקים ניידת טיפול נמרץ לפינוי הילד. חשוב לציין בשיחה שהילד קיבל אפיפן עקב תגובה אלרגית.

-מתקשרים להורים לעדכן.

-בסיום הפעולה כדאי להחזיר את המזרק לתוך הקופסא שלו ולכתוב עליו את שעת ההזרקה.